Strategie

Eerst de juiste koers bepalen!

Voor het leveren van strategisch advies zal uiteraard eerst een intake gesprek binnen uw organisatie plaatsvinden. Dit kan zowel op project- als op regiebasis worden uitgevoerd.

Samen met u gaan we het bestaansrecht van uw onderneming onder de loep nemen en eventueel opnieuw formuleren. Het gaat er immers om als organisatie relevant te blijven.

Afhankelijk van onze gezamenlijk vastgelegde strategie zal RetailVisie u adviseren welke stappen u in uw organisatie vanuit die nieuwe visie dient te zetten. RetailVisie is erop gebrand dit projectmatig samen met u om te zetten naar een blijvend winstgevend of kostenbesparend resultaat.

RetailVisie is op meerdere terreinen inzetbaar. Naast het geven van strategisch advies, kan ook een gedegen marktonderzoek op consumenten- of brancheniveau geleverd worden.

Indien er sprake is van het tijdelijk ontbreken van een passende schakel binnen uw organisatie is RetailVisie in staat (bv op basis van interim management) hieraan invulling te geven.

Strategische vraagstukken

RetailVisie heeft de hele retailmarkt goed in kaart en is op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en trends in de diverse branches. Consumenten gedrag verandert! Belangrijk hiervoor zijn o.a. naast socio-demografische kenmerken, lifestyle en cultuur ook diverse maatschappelijke invloeden. Wat te denken van de globalisering, de technologische vooruitgang, verduurzaming en veranderingen in populatie en demografie. Basis is een goede balans te vinden tussen wat de consument vraagt, de onderneming wil en kan en de (regulerende) overheid. Retailvisie kan u in het proces van beslissingen hieromtrent adviseren en begeleiden in de implementatie van veranderprocessen dan wel een cultuuromslag binnen uw eigen organisatie te bewerken. Al onze beslissingen gaan hierbij uit van de lange termijn doelstellingen die boven het soms snelle korte termijn resultaat staan.

Ondersteuning (startende) ondernemers

RetailVisie is er niet alleen gefocust op grote organisaties maar is met name ook sterk in advies en ondersteuning van MKB bedrijven en kleine zelfstandigen. Immers deze groep bedrijven vormen de fundering van de Nederlandse economie, zowel in omzet als werkgelegenheid. Nederland is bedrijvig en mede door de economische en maatschappelijke ontwikkelingen, overwegen ook steeds meer pas afgestudeerden maar ook ouderen als zzp'er aan de slag te gaan. In deze nieuwe wereld vol doolhoven, regels, belemmeringen maar ook kansen kan RetailVisie u bijstaan om uw bedrijf stap voor stap door alle processen heen te loodsen.....