Actie Marketing

Wanneer, Hoe en Wat willen we bereiken?

Binnen deze discipline komen allerlei activiteiten samen die er op gericht zijn om de omzet een korte of een blijvende impuls te geven. Altijd gaan wij vanuit de strategie van uw onderneming met u aan de slag.

Hoe verrassen wij onze klanten en zorgen wij ervoor dat wij ze blijvend aan ons binden? Vanuit een lange termijn gedachte kan RetailVisie concrete acties ontwikkelen en desgewenst implementeren. Actie marketing kan zowel bindende als trekkende elementen bevatten, altijd gericht op blijvende contacten met uw klant.

Naast dat wij middels de strategie rekening houden met de genen van de onderneming worden bij Acties nauwgezet het moment, het doel en de hierbij behorende activiteit onderzocht.

Doelen kunnen zijn: klanten werven, klanten voller maken, klantenbinding/trouw creëren, goodwill promotie, productpromotie, assortimentsgroepen promoten etc.

Vervolgens zal op basis van alle uitgangspunten gekeken worden naar een goede match tussen alle stakeholders.

Bij Actie visie wordt vanuit een invalshoek een meerjaren actieplan opgesteld. Op deze wijze weet een opdrachtgever welke lijn er uitgezet wordt en hoe hierin optimaal valt te participeren. Op basis van een lange termijn aanpak kunnen verregaande afspraken gemaakt worden. Deze Visie is ideaal voor het blijvend verbeteren van een bedrijfsimago of het op korte termijn realiseren van een verhoogde aandacht voor het merk of een product.

Bindende en trekkende acties

Acties ter promotie van uw product of bedrijf zijn in alle grootte en gradaties mogelijk. Afhankelijk van uw budget kan alles uit de kast worden gehaald om hiervan een succes van te maken. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij u hier financieel verantwoord in ondersteunen. Immers 'hoe meer geld, hoe meer succes' is simpelweg geen automatisme.

Afhankelijk van de markt, de trends, de concurrentie en de toepasbaarheid van uw product, zal RetailVisie u diverse mogelijkheden aanbieden om een actie succesvol te laten zijn. Belangrijk hierbij is om gezamenlijk het doel te bepalen alvorens wij aan de slag gaan. Een duidelijk doel voor ogen hebbend maakt de verwachting van succes reëler en voor iedereen leuker.Instore of Evenement Acties

Acties kunnen op diverse manieren plaats vinden. Spaarzegels, scankaarten, kassa bonnen verzamelen, geld terug acties etc. etc.. Ook kunnen acties plaats vinden specifiek in uw winkel(s) of op een speciaal evenement of activiteit.